Wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za sprawy pracownicze i rozliczanie zarobków zmniejszyły się lekko w porównaniu do poprzedniego