Rekorodowo niski poziom bezrobocia oznacza zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, w związku z czym pracodawcy nie są