Rotacja pracowników postrzegana jest jako jedno z najbardziej negatywnych zjawisk na rynku pracy. Warto jednak spojrzeć