Standardem poszukiwań kandydatów do pracy jest rozpoczynanie procesu rekrutacji w miejscach, gdzie jest ich najwięcej. Jest