Czy w ostatnim kwartale zaszły zmiany na rynku pracy, a jeśli tak, to jak wpłynęły one