Platforma Culture Amp służąca do wymiany informacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami przeprowadziła ostatnio ankietę na temat