Starsi pracownicy też chcą zmieniać świat

Platforma Culture Amp służąca do wymiany informacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami przeprowadziła ostatnio ankietę na temat oczekiwań tych pierwszych odnośnie warunków zatrudnienia. W badaniu wzięło udział ponad pół miliona pracowników z 750 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Europie, Australii oraz USA. Otrzymane wyniki stoją w sprzeczności z powszechną opinią jakoby priorytety millenialsów stanowczo różniły się od tych, które reprezentuje pokolenie starszych pracowników.

Przyjęło się uważać, że millenialsi to generacja charakteryzująca się wysokimi oczekiwaniami wobec pracodawców. Ich potrzeby dotyczą jednak nie tyle konkurencynego wynagrodzenia, co poczucia sensu ich pracy. Nastawieni przede wszystkim na cel, pragną zmieniać świat i w związku z tym oczekują odpowiednio dużej autonomii. Do tej pory przeciwstawiano im oczekiwania starszego pokolenia pracowników, którym, zgodnie z powszechną opinią, zależy przede wszystkim na stabilizacji i zarobkach. Wyniki ankiety Culture Amp zdają się całkowicie obalać dotychczasowe przekonania.

Okazuje się bowiem, że osoby w wieku 55-64 lat w odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji i zaangażowania wskazywały, że w pracy najważniejsze jest dla nich poczucie misji i sensu. Jakby tego było mało, w tym przedziale wiekowym podobne odpowiedzi padały znacznie częściej niż w przypadku badanych millenialsów. Niezależnie od wieku, większość respondentów wskazywała również jako czynniki bardzo istotne, możliwość rozwoju osobistego oraz zaufanie wobec pracodawcy.

Wyniki ankiety jednoznacznie zatem dowodzą, że oczekiwania pracowników względem pracy nie zależą od wieku, a teorie tworzone wokół zatrudniania różnych pokoleń powinny zostać zweryfikowane. Okazać się bowiem może, że potrzeba wprowadzenia zmian w rekrutacji i w kulturze pracy nie jest związna z wejściem na rynek pracy kolejnej generacji, tylko wymogiem postępującej humanizacji wszystkich dziedzin życia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *