Zgodnie z polskim prawem, pracownik, który odczuwa dyskomfort psychofizyczny z powodu upału, może przerwać pracę. Pracodawca