Pracowniku, przeszkadza ci upał? Zobacz, jakie masz prawa!

upałZgodnie z polskim prawem, pracownik, który odczuwa dyskomfort psychofizyczny z powodu upału, może przerwać pracę. Pracodawca nie może ukarać go wtedy zmniejszeniem wynagrodzenia.

Woda dla wszystkich

Każdy pracodawca powinien szczególnie dbać o dobro pracowników podczas gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury. Zgodnie z przepisami, jeśli podwładni pracują na otwartej przestrzeni, a temperatura wyniesie ponad 25 stopni Celsjusza, pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia im nieodpłatnej wody do picia. To samo dotyczy pracowników biurowych, z tymże tutaj granica temperatury jest wyższa – 28 stopni Celsjusza. Źródło wody nie może znajdować się dalej niż 75 metrów od stanowiska pracy. Każdemu z pracowników fizycznych pracodawca musi także dostarczyć około 90 litrów na umycie się.

Skrócenie dnia pracy

W okresie letnim, gdy słupek rtęci pnie się w górę, pracodawca może również (ale nie musi) skrócić dzień pracy lub zrobić więcej przerw. Gdy mimo podejmowanych starań pracownik poczuje się źle i stwierdzi, że upał przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków, może opuścić miejsce pracy przed końcem dniówki. W tym wypadku pracodawca także nie może zmniejszyć mu wynagrodzenia. Powyższe zasady dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowie o pracę, jak i na umowach cywilno-prawnych: zlecenie czy o dzieło. Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi grzywną od 1-30 tysięcy złotych. Jeśli pracodawca nie spełnia swoich obowiązków, pracownik ma prawo zwrócić mu uwagę. Jeżeli to nie skutkuje, można złożyć skargę do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *