Dla jednych wakacje to czas odpoczynku, dla innych wytężonej pracy. Niestety, ale nie każdy może spędzić