Praca na wakacje – co trzeba wiedzieć

Dla jednych wakacje to czas odpoczynku, dla innych wytężonej pracy. Niestety, ale nie każdy może spędzić dwa miesiące na jednej z rajskich plaż lub w wysokich górach. Czasem to portfel decyduje za nas, szczególnie w przypadku ludzi młodych, dla których wolny od nauki czas to jedyna szansa na zarobkowanie.

Praca sezonowa – dla kogo?

Obecnie przy rekordowo niskiej stopie bezrobocia i deficycie rąk do pracy, wiele firm prowadzi nieustanną rekrutację pracowników. W okresie wakacyjnym pojawia się coraz więcej ofert pracy (szczególnie sezonowej), jest zatem w czym przebierać. Warto sobie jednak zadać pytanie, kto i na jakich warunkach może podjąć tego rodzaju pracę. Jeśli chodzi o studentów, to sprawa jest prosta. Jako pełnoletni mogą podjąć pracę na zasadach ogólnych – np. w ramach stosunku pracy. Również pracownik młodociany, który ukończył 15 lat może nawiązać taki stosunek pracy. 

O czym należy pamiętać

Należy jednak pamiętać o obostrzeniach dla pracowników młodocianych. Po pierwsze konieczne jest złożenie przez pracodawcę wniosku o zezwolenie. Do takiego wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań, pisemną zgodę opiekuna, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i opinię dyrektora szkoły. 

Jak już zostało wspomniane, pracownik młodociany może być zatrudniony na umowę o pracę. Powinna to być jednak praca lekka, czyli taka, która nie jest dla niego zagrożeniem. Chodzi o zagrożenie dla zdrowia, czy rozwoju psychofizycznego. Nie może też kolidować z obowiązkami szkolnymi. Analogicznie, jak w przypadku dorosłych konieczne są badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy. Istnieje też możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.   

Jeśli chodzi o liczbę godzin, to nie mogą one przekroczyć 35 tygodniowo i 7 na dobę. W wypadku młodocianego poniżej 16 roku życia mogą to być odpowiednio 30 i 6 godzin. W przypadku, gdy młodociany pracownik pracuje dorywczo o więcej niż jednego pracodawcy limity godzin się sumują. Co ważne, nie ma też możliwości pracy nadliczbowej, czyli tzw. nadgodzin.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to mamy do czynienia z ogólnymi zasadami, czyli kompletną dowolnością. Jedyne limity jakie tutaj obowiązują dotyczą stawek minimalnych, czyli 14,70 zł za godzinę pracy. Natomiast w  przypadku jakichkolwiek problemów i nieporozumień organem, do którego może się zgłosić młody człowiek jest Państwowa Inspekcja Pracy.                            

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *