Przez tysiąclecia jedną z podstaw funkcjonowania ludzkich społeczeństw była sieć kontaktów zapewnianych przez rodzinę i znajomych.