Zwykle mówi się o szczeblach kariery, a o kimś kto, osiąga coraz wyższe stanowiska, że pnie