Eksperci są zgodni, branża BPO (ang. Bussiness Process Outsourcing, outsourcing procesów biznesowych) ma się w Polsce