Każdy raport płacowy powinien oddawać rzeczywistą sytuację rynkową, a nie prezentować tylko odczucia i oczekiwania pracowników.