Raport Płacowy 2020 – co nowego?

Każdy raport płacowy powinien oddawać rzeczywistą sytuację rynkową, a nie prezentować tylko odczucia i oczekiwania pracowników. Powinien bazować na dokładnej analizie w oparciu o dane zebrane z jak największej i reprezentatywnej grupy badanych. Im bowiem większe grono uczestników, tym więcej w zestawieniu unikalnych stanowisk. Tym samym również większa szansa, że użytkownik znajdzie coś dla siebie. 

Raporty manaHR

Krakowska firma manaHR od lat tworzy Raporty Płacowe, które najlepiej spełniają powyższe warunki. W najnowszej edycji wzięło udział prawie 800 firm (zebrano aż 281 078 próbek). Zebrane dane pochodzą bezpośrednio od działów HR, które są następnie analizowane oraz opracowywane przez ekspertów. Specjaliści z manaHR czuwają nad bezpieczeństwem procesu na każdym jego etapie i kontrolują ręcznie poprawność danych. 

Raporty Płacowe po raz pierwszy opublikowano w 2017 roku. Od tego czasu każda kolejna edycja jest coraz lepsza i bierze w niej udział coraz więcej uczestników. Ostatnia edycja (Styczeń 2020) urosła w porównaniu z poprzednią (Październik 2019) o 30 nowych firm. Tak duże zainteresowanie badaniem i rosnąca liczba uczestników pozwalają na dostarczenie Klientom jeszcze lepszych analiz z coraz większą liczbą stanowisk. 

Nowe zawody, nowe stanowiska

W Raporcie Styczeń 2020 odnajdziemy takie nowe pozycje jak: Programista Python, Specjalista ds. dokumentacji, Konsultant SAP, Dyrektor ds. marketingu, Członek zarządu, Instalator, Kierownik ds. sprzedaży pośredniej, czy Kierownik ds. analizy ryzyka.

Warto zastanowić się, jak to się dzieje, że kolejne stanowisko pojawia się w raporcie. Przede wszystkim wiąże się to z dynamiką rynku pracy. Wiele zawodów, które były popularne jeszcze 10 lat temu znika bezpowrotnie, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Postęp, automatyzacja, rozwój nowych technologii powodują, że powstają zupełnie nowe stanowiska pracy, wymagające nowych umiejętności. Zdarza się też, że dotychczas popularne zawody ewoluują w coś innego, a potrzebne do ich wykonywania kwalifikacje zmieniają się z roku na rok.

Być na bieżąco

Podobnie jak rynek pracy, dobre i miarodajne Raporty Płacowe muszą być cały czas rozbudowywane i aktualizowane. Zmienia się metodyka, dodawane są nowe branże i nowe stanowiska. Wszystko po to, aby Klienci, korzystając z nich, mieli jak najlpeszy podgląd na sytuację rynkową i mogli zwiększać swoją przewagę konkurencyjną już na etapie rekrutacji pracowników.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *