Zaangażowanie pracowników w działalność organizacji to często trudna do osiągnięcia i zmierzenia wartość. Nie zawsze też