Przeglądając oferty pracy w dużych polskich miastach, można odnieść wyrażenie, że większość dotyczy pracy w branży