Dar języków przyda się w pracy

Przeglądając oferty pracy w dużych polskich miastach, można odnieść wyrażenie, że większość dotyczy pracy w branży IT lub w zawodzie związanym z nowoczesnymi technologiami. Rzeczywistość jest jednak nieco inna – w chwili obecnej najbardziej poszukiwanym specjalistą jest bowiem dobrze wykształcony lingwista.

źródło: Raport Salary Tracker, Jesień 2016

Odbycie studiów lingwistycznych jest obecnie jedną z najmocniejszych kart przetargowych kandydatów do pracy. Są oni szczególnie pożądani w sektorze operacji biznesowych, które w I kwartale tego roku miały zatrudniać nawet 250 000 osób. A te całkiem sporo mogą na tym zarobić – mediana wynagrodzeń osób doskonale władających językiem angielskim to dziś 5800 złotych.

Na dobre warunki zatrudnienia liczyć mogą osoby dobrze znające także język niemiecki, hiszpański czy francuski. Cenieni są także kandydaci potrafiący posługiwać się nieco rzadszymi językami – takimi jak szwedzki czy niderlandzki. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego tylko pozornie wydaje się być dziś na porządku dziennym, pracodawcy wciąż narzekają na brak odpowiednio wykształconych pracowników, a ich obserwacje potwierdzają badania. Jedynie 17 proc. Polaków deklaruje, że zna biegle angielski. Językiem naszych zachodnich sąsiadów jest w stanie porozumieć się tylko 5 proc. Jeszcze mniej zna włoski, francuski, czy hiszpański.

A zapotrzebowanie jest ogromne. Świetnym tego przykładem są firmy takie jak Infosys Poland, gdzie pracownicy posługują się obecnie aż 29 językami, czy krakowskie centrum Shell, gdzie projekty realizowane są w 17 językach. Absolutną podstawą jest oczywiście j. angielski, którego znajomość jest niezbędna do podjęcia pracy we wszystkich centrach biznesowych. Nieco tylko mniej istotna jest znajomość niemieckiego. Jednak już połowa firm z tej branży poszukuje osób dobrze znających francuski, hiszpański czy włoski, zaś co trzeci pracodawcy poszukuje osób posługujących się rosyjskim, szwedzkim czy niderlandzkim.

Zapotrzebowanie na osoby posługujące się w językach mniej popularnych jest dziś tak znaczne, iż wielu pracodawców zadowala się pracownikiem znającym takie języki choćby na poziomie komunikatywnym. Oferują oni przy tym możliwość szlifowania konkretnego języka już po zatrudnieniu, na specjalnie przygotowanych kursach.

Zdobycie solidnego wykształcenia lingwistycznego może być więc przepustką do dobrze płatnej pracy i kariery. Warto więc zastanowić się nad inwestycją w dobre kursu – szybko bowiem mogą się one zwrócić.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *