W firmie idealnej pracownicy doskonale wywiązują się ze swoich obowiązków i jedynym narzędziem wpływającym na jakość