Od co najmniej roku mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Czyli z sytuacją,