Dużo mówi się aktualnie o kapitale ludzkim i rozwijaniu talentów. Ilość kompetencji, które przeciętny pracownik musi