Podstawowym źródłem informacji o pracownikach jest ocena okresowa. W wielu przedsiębiorstwach to W wielu przedsiębiorstwach to