Mało kto w naszym kraju rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej i jej roli w zarządzaniu personelem. Tymczasem