Inteligencja emocjonalna piętą Achillesową managerów

Mało kto w naszym kraju rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej i jej roli w zarządzaniu personelem. Tymczasem badania Polskiego Instytutu Rozwoju Emocji pokazują, że przed polskimi managerami stoją nie lada wyzwania związane z rozwojem kompetencji w tych obszarach. Badania prowadzone w ostatnich latach przez IRE dowodzą, że ponad połowa pracowników zajmujących stanowiska managerskie i kierownicze ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą na niskim lub średnim poziomie – wypadamy w tej kwestii poniżej średniej europejskiej. 

Jedynie 11 proc. pracowników dobrze radzi sobie z postrzeganiem emocji. Z tego zaledwie 4% potrafi to wykorzystać w praktyce, czyli w relacjach z podwładnymi i w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Jak wiadomo sfera uczuciowa to delikatny obszar, który odgrywa jednak ogromną rolę w kontaktach międzyludzkich. Nie od dziś wiadomo, że Polacy nie najlepiej radzą sobie z okazywaniem emocji. Co więcej, aż 75% ankietowanych zadeklarowało, że w pracy stracili panowanie nad sobą. Tymczasem prawidłowe “zarządzanie emocjami” jest kluczowe przy budowaniu relacji, podejmowaniu decyzji i paradoksalnie daje nam przewagę nad maszynami.

Jeśli chodzi o rozwój pracowników, samodoskonalenie zawodowe i edukację to inteligencja emocjonalna ma tutaj niebagatelne znaczenie. Osoby dobrze radzące sobie ze swoimi emocjami mają lepszą pamięć, są bardziej kreatywne, nastawione na osiągnięcie swojego celu. Dzięki ułatwionej współpracy, szybciej uczą się od innych i czerpią z doświadczeń starszych pracowników – łatwiej też wchodzą w relacje mentor/mistrz-uczeń.

Jak ze wszystkim – również z inteligencją emocjonalną – nie ma co przesadzać i popadać w skrajności. Większość ludzi w Polsce nie lubi, a czasem wręcz nie szanuje ludzi silnie okazujących emocje – jest to niestety odbierane jako oznaka słabości i niedojrzałości. Aby prawidłowo funkcjonować w naszych realiach zawodowych, należy pójść na kompromis – okazywać emocje wtedy kiedy ma to sens, być naturalnym i nie przesadzać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *