W dobie rynku pracownika obraz firmy, w której trzeba przychodzić do pracy punktualnie o 8, a