Od pracowników branży Human Resources wymaga się głównie znajomości psychologii i zarządzania, w związku z tym,