Poszukiwany HR-owiec z umiejętnościami analitycznymi

raport analiza

Umiejętności analityczne są pożądane u HR-owca

Od pracowników branży Human Resources wymaga się głównie znajomości psychologii i zarządzania, w związku z tym, że to praca z ludźmi. Obecnie jednak coraz większą uwagę przywiązuje się do zupełnie odmiennych kompetencji. To oznacza, że działy personalne przyjmują bardziej strategiczną rolę w przedsiębiorstwach.

Od HR-owców oczekuje się nie tylko tego, że zadbają o motywacje pracowników, wypiszą wniosek urlopowy czy rozwiążą konflikt w zespole. Do ich zadań coraz częściej należy analiza biznesowa i przetwarzanie danych z systemów informatycznych wspierających zarządzanie (systemy typu ERP). Taki trend widać zwłaszcza w przypadku wyższych stanowisk: kierowników i dyrektorów personalnych.

Rekruter zatrudnia HR-owca

Pewne zmiany widać wyraźnie na przykładzie analizy publikowanych ogłoszeń o pracę. Wśród wymienianych przez rekruterów umiejętności pojawia się znajomość ekonomii, zarządzania i prawa. Według danych spółki BPSC ponad 20 proc. pracodawców wymaga od kandydatów umiejętności analitycznych. Duże szansę na pracę miały osoby z wykształceniem ekonomicznym – taka cecha była wymieniona w ok. 14 proc. ofert. Według samych pracowników działów HR umiejętności analizy biznesowej są coraz bardziej potrzebne. Do zadań managerów personalnych należy tworzenie raportów, prognoz i analiz, które będą uwzględniać efektywność pracowników. Monitorowanie kondycji personelu wkroczyło na wyższy poziom. HR-owcy w swoich analizach niejednokrotnie muszą opierać się na danych z systemów informatycznych.

Dział HR urasta w oczach przedsiębiorców

Takie wymagania ze strony pracodawców oznaczają, że oczekują oni od pracowników personalnych dostarczania informacji, które pozwolą im podejmować strategiczne działania. W prawie co trzeciej ofercie do zakresu obowiązków należała współpraca z zarządem firmy. Kierownicy i dyrektorzy HR mają być organem doradczym w zakresie polityki personalnej firmy. Wszystko to służy w celu wykorzystania potencjału pracowników do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wzrastająca rola działów personalnych w zarządzaniu organizacją jest pozytywnym trendem, ale także i dużym wyzwaniem, szczególnie dla specjalistów HR.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *