Po studiach bez wykształcenia

absolwentJak wygląda bezrobocie w Polsce wśród młodych? Według danych GUS spada, ale nie ma powodów do entuzjazmu. Od lat pracodawcy skarżą się, że studenci nie posiadają kwalifikacji, które pozwolą im podjąć pracę. Młodzi ludzie zdobywają wykształcenie, ale nie mogą znaleźć pracy, bo nie posiadają odpowiednich umiejętnościach. Z czego wynika taka sytuacja?

Spadek bezrobocia

Według danych GUS bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych wynosi obecnie 19,5%. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. liczba młodych ludzi po studiach, pozostających bez zatrudnienia zmalała o 4,2%. Choć to duży spadek, to wciąż na tle krajów europejskich wypadamy blado. Dlaczego tak się dzieje?

Wadliwy system edukacji

Uniwersytety, akademie i szkoły wyższe wypuszczają rocznie setki tysięcy absolwentów, którzy nie są przygotowani do podjęcia pracy. Rozdźwięk pomiędzy umiejętnościami studentów a rynkiem pracy bierze się stąd, iż uczelnie nie dostosowują swoich programów do współczesnych potrzeb pracodawców. System edukacji w Europie Zachodniej polega na większej integracji biznesu i uniwersytetów. Dualistyczny model szkolnictwa wyższego polega na tym, iż studenci oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają doświadczenia na licznych praktykach w przedsiębiorstwach.

W naszym kraju coraz częściej zwraca się uwagę na rolę staży i praktyk, które do tej pory nie cieszyły się dobrą sławą. Winne są tu nie tylko uczelnie, ale także sami pracodawcy, którzy nie przyczyniali się do edukowania praktykantów. Organizacje pracodawców zapowiadają większą otwartość biznesu na kształtowanie programów studiów. Do tej pory z takich rozwiązań korzystały duże uniwersytety oraz politechniki, co przekłada się na wysokie oceny absolwentów wystawiane przez przedsiębiorców. Właściciele firm są zadowoleni w ok. 80% ze swoich młodych pracowników, którzy ukończyli uczelnie techniczne.

Brak wiedzy i umiejętności

Absolwenci posiadają wiedzę nieprzystającą do wymagań rynku pracy. O dziwo przedsiębiorcy skarżą się także na brak kompetencji miękkich wśród młodych kandydatów do pracy. Wydawałoby się, że po studiach takie umiejętności jak praca w zespole, kreatywność, a nawet poprawne wyrażanie myśli powinno utrzymywać się na wysokim poziomie. W praktyce jest zupełnie inaczej.

Bez współpracy uczelni z biznesem bezrobocie, nawet jeśli będzie od czasu do czasu się zmniejszać, to wciąż pozostanie na bardzo wysokim poziomie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *