Smart working działa

Czego najbardziej potrzebują pracownicy, poza odpowiednią gratyfikacją finansową? Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej na wysokim poziomie? Darmowe posiłki w pracy? Kartę na siłownie? Nie! Najbardziej cenionym benefitem elastyczny model pracy.

O tym, że elastyczne podejście do dnia pracy, możliwość dostosowania godzin do indywidualnych potrzeb pracowników, wiadomo dzięki badaniom zebranym przez Future Workplace. Temat ten podjęły także polskie firmy – Mikromax Smart Office wraz z ABSL – które opublikowały pierwsze rezultaty badań na temat wdrażania koncepcji smart workingu, której kluczowym elementem jest właśnie uelastycznienie modelu pracy.

Jak wskazuje raport, organizacje, które decydują się na to, aby skorzystać z bogatego doświadczenia firm zachodnich i dać szansę wpływać pracownikom na realizację obowiązków, liczyć mogą na korzyści. Te najważniejsze to optymalizacja kosztów, zwiększenie kreatywności pracowników, a także ich większa efektywność.

Koncepcja smart workingu sprawdza się więc, a zainteresowanie rozwiązanie, wyrażają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jak dowiedzieć można się z raportu, to menadżerowie wysokiego szczebla najchętniej widzieliby w swoich firmach elastyczny, otwarty na potrzeby pracowników system pracy i uważają, iż takie podejście mogłoby mieć korzyści w istotnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jakie to są korzyści? Poza oczywistym wzrostem zaangażowania pracowników, co przekłada się na ich skuteczność oraz kreatywność, elastyczny model pracy może także przyciągnąć do organizacji najlepszych kandydatów, ułatwia budowanie marki, a także zmniejsza ilość przypadkowych nieobecności w pracy oraz liczbę podróży służbowych.

Autorzy badania poszli jednak o krok dalej i wykonali analizę wpływu takiego modelu pracy na grupie 1000 pracowników oraz menadżerów. Jak się okazało z ich obliczeń, każdy specjalista dzięki uelastycznieniu zyskuje w ciągu pół roku średnio aż 11 godzin. Co więcej, wpływ ten widać także w wymiernych korzyściach finansowych – oszczędności związane z transportem pracowników wynosić mogą nawet 43 tys. euro.

Raport Mikromax Smart Office i ABSL to jednak nie tylko analiza badań, ale także doskonały podręcznik do tego, jak w firmie zaimplementować model smart workingu i w jakich obszarach może być on realizowany. Prawdziwie mądre zarządzanie firmą wymaga bowiem czasu oraz odpowiednich kompetencji – warto więc uczyć się od najlepszych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *