Skuteczny pracownik, to pracownik zadowolony

Psychologowie pracy już dawno zauważyli związek pomiędzy zadowoleniem płynącym z pracy, satysfakcją związaną z jej wykonywaniem, a efektywnością zawodową. Praca może dawać radość i samorealizację, a to nie pozostaje obojętne dla firmy – im pracownik bardziej zadowolony, tym firma ma z niego więcej pożytku. I jeśli to nie jest argument za tym, aby dbać o atmosferę w firmie, to nic nim być nie może!

motywacjaFirma świadomie kształtująca klimat organizacji oraz skupiająca się nie tylko na swoich bezpośrednich celach, ale też na tym, aby ich osiąganie odbywało się dzięki lojalnym oraz szczęśliwym pracownikom, powinna aktywnie badać satysfakcję wśród swoich kadr. Aby to zrobić, zatrudnić można podmiot zewnętrzny specjalizujący się w tego typu doradztwie.

Przeprowadzenie badań satysfakcji przez zewnętrzną firmę konsutingową ma wiele zalet, nie tylko związanych ze sprawami czysto organizacyjnymi – wszakże przeprowadzenie tego typu badania to poważne wyzwanie w dużych przedsiębiorstwach. Najważniejszą zaletą jest ich obiektywizm – obserwatorzy poza organizacją, nie znający osób, nie tkwiący w środowisku na stale i nie będący emocjonalnie związanymi z poszczególnymi pracownikami, są po prostu bezstronni i całkowicie nieczuli na naturalne w grupie ludzi ograniczenia, zależności czy nieoficjalne zasady panujące w firmie.

Firma z zewnątrz to także gwarancja „świeżości” – doradcy mający szansę obserwować pracowników z dystansem, są w stanie wyłapać to, co trudno zauważyć osobom pracującym w firmie od dawna. Dzięki temu możliwe jest nie tylko sprawdzenie jak kształtuje się zadowolenie pracowników, ale także aktywne doradztwo mające na celu poprawę współpracy oraz atmosfery w firmie. To także wachlarz profesjonalnych porad i rozwiązań, które są dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy, tak aby najlepiej przygotować ją do ewentualnych przemian wewnętrznych

Profesjonalne doradztwo personalne to też gwarancja badań przeprowadzonych w oparciu o najbardziej aktualne narzędzia diagnostyczne, które wykorzystane będą mądrze i stosownie z ich przeznaczeniem. Ich opracowanie zaś powierzone jest HR-owcom z doświadczeniem w analizowaniu tego typu badań, a to oznacza trafniejszą i rzetelniejszą diagnozę.

Sprawdzenie zadowolenia wśród pracowników oraz skupienie się na tym, aby ich życie zawodowe przynosiło im satysfakcję powinno być więc jednym z priorytetów odpowiedzialnego pracodawcy. Tylko wtedy bowiem będzie mógł być spokojny o sukces swojej firmy!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *