Siatka płac – po co i jak ją opracować

Przejrzysty system wynagrodzeń to spory atut pracodawcy w oczach pracownika. Jasne zasady i klarowne warunki płacowe sprzyjają dobrej atmosferze w miejscu pracy oraz rozwojowi pracowników. Dla pracodawcy to również spore ułatwienie – precyzyjna siatka wynagrodzeń niweluje uciążliwości wynikające z ustalenia indywidualnych warunków zatrudnienia i każdorazowego określania wysokości zarobków.

ZarobkiWedług obowiązującego prawa firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, które nie są objęte zakładowym układem zbiorowym, ustalają warunki wynagradzania w regulaminie pracy. Prawo do takiego samego określenia zarobków w regulaminie mają też pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 osób. Należy tylko pamiętać, że w tym wypadku nie jest to obowiązkowe. Jaka jest więc rola wspomnianego regulaminu wynagradzania za pracę? W pierwszej kolejności precyzuje on wysokość i zasady przyznawania stawek za pracę oraz dodatkowe bonusy i składniki wynagrodzenia. Najczęściej takie zapisy w regulaminie przyjmują formę siatek, nazywanych też czasem taryfikatorami wynagrodzeń. I choć taka ustandaryzowana forma określenia płac nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w praktyce bez siatki wynagrodzeń jest to trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego też zdecydowana większość firm, opracowując regulaminy dotyczące płac, korzysta z tego rozwiązania. W przypadku dużych firm zatrudniających dziesiątki, a nawet setki pracowników jest to jedyne rozsądne rozwiązanie, które umożliwia przestrzegania zasad równego traktowania i wynagradzania pracowników.

By siatka płac była obiektywna, zaleca się poprzedzić jej opracowanie wartościowaniem stanowisk pracy. Jest to proces, który polega na uporządkowaniu hierarchii stanowisk. Pozwala zidentyfikować stanowiska kluczowe, a następnie przypisać relatywną wartość każdemu z nich. Dzięki temu wysokość płac koresponduje z rzeczywistą wartością, jaką dane stanowisko stanowi dla danego przedsiębiorstwa. Takie działania wzmacniają poczucie sprawiedliwości wśród pracowników oraz podnoszą poziom akceptacji systemu wynagrodzeń.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *