Raport Płacowy w służbie rekrutacji pracowników

Aby proces rekrutacji pracowników okazał się skuteczny, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim istotne będzie poprawne zweryfikowanie umiejętności kandydata – zarówno jego wiedzy technicznej, jak i kompetencji miękkich. Przyszły pracownik powinien pasować też do kultury naszej organizacji. Nie obejdzie się również bez wcześniejszego zaplanowania budżetu, jaki możemy przeznaczyć na wynagrodzenie dla odpowiedniego kandydata. W tym ostatnim kroku przydatnym narzędziem okaże się właśnie Raport Płacowy.   

Raport Płacowy

Ustalanie widełek płacowych

Wbrew pozorom ustalanie widełek płacowych nie jest procesem prostym, ani tym bardziej szybkim. By sprawiedliwie wynagradzać, trzeba wpierw zbadać kilka aspektów. Przede wszystkim liczy się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, ale też wymagany poziom wiedzy. Zacząć wypadałoby zatem od opisu stanowiska pracy i sylwetki idealnego kandydata. Następnie należy zwrócić uwagę na popyt na dane umiejętności na rynku pracy i dostępność posiadających je pracowników. Od tego zależy, czy samo wynagrodzenie wystarczy, by zachęcić ich do aplikacji na naszą ofertę, czy raczej powinniśmy przemyśleć kwestie oryginalnych benefitów.

By wycenić odpowiednio stanowisko pracy, warto poznać średnie płace na rynku. Najlepszym źródłem informacji okażą się tutaj profesjonalne Raporty Płacowe. Profesjonalne, czyli przygotowane w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw i stale aktualizowane. Takie rzetelne Raporty Płacowe dadzą nam doskonały punkt odniesienia. Posiadając bowiem informacje o wysokości wynagrodzenia na interesującym nas stanowisku w innych firmach, będziemy mogli trafnie określić widełki płacowe. Nie grozi nam wtedy zaoferowanie ani zbyt niskiej, ani przesadnie wysokiej płacy. Z drugiej strony, jeśli będzie nam szczególnie zależało na jakimś cennym pracowniku, to znając górną kwotę widełek, jesteśmy w stanie przygotować szczególnie atrakcyjną ofertę, która skróci proces jego pozyskania.

To może się okazać szczególnie istotne z punktu widzenia firm rozpoczynających dopiero swoją działalność. Martyna Ratusznik z firmy manaHR komentuje:

Tworzenie siatki płac w nowopowstałym zakładzie pracy jest trudne. Podczas tego procesu należy uwzględnić także specyfikę lokalnego rynku. Firma powinna zaproponować wynagrodzenia na tyle atrakcyjne, aby pracownicy z konkurencyjnych firm zainteresowali się ofertą pracy w naszym zakładzie.

Istotną kwestią, która wymaga przemyślenia jest też jawność widełek płacowych w ofercie pracy. Coraz większa liczba kandydatów oczekuje transparentności w tym zakresie i często rezygnuje z aplikowania, jeśli w ogłoszeniu brakuje informacji na temat wynagrodzenia. Podanie widełek płacowych wpłynie zatem pozytywnie na wizerunek firmy. Należy przy tym pamiętać, że ujawniając nasze płace, narażamy się na ewentualne negatywne reakcje, jeśli okażą się niewspółmiernie niskie w porównaniu do średniej rynkowej. Tutaj też w sukurs przychodzą Raporty Płacowe, które skutecznie pomogą zapobiec podobnej sytuacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *