Jaka praca, taka płaca: wyliczanie nadgodzin

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdemu pracownikowi, który wykonywał zadania służbowe w godzinach nadliczbowych, należy się nie tylko normalne wynagrodzenie, ale również dodatek. Jego wysokość wynosi dodatkowo 100% lub 50% zwykłego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy obliczaniu zapłaty za godziny nadliczbowe.

Godziny nadliczboweNie ma wątpliwości, że „wyrabianie” nadgodzin to dla pracownika dodatkowy wysiłek, który musi być przez pracodawcę właściwie wynagrodzony. Może on zdecydować o wypłaceniu dodatku do pensji lub określeniu dnia wolnego, które zrekompensują ponadmiarową pracę.

Stuprocentowy dodatek do wynagrodzenia należy się każdemu pracownikowi, wykonującemu pracę w nadgodzinach w nocy, w niedzielę oraz święta, które normalnie nie są dla niego dniami pracy oraz w dniu wolnym, który pracownik otrzymał w zamian za pracę w niedzielę lub święto. Warto pamiętać, że bonus ten obowiązuje również, gdy przekroczona zostanie tygodniowa liczba godzin w danym okresie rozliczeniowym. Dodatek w wysokości 50% normalnego wynagrodzenia należy się zaś za pracę w nadgodzinach, która miejsce ma w innych dniach, niż te wymienione wyżej.

Najwięcej trudności sprawia obliczenie wysokości pieniężnego dodatku w systemach akordowym i prowizyjnym. Wówczas to konieczne staje się stosowanie zasad, które obowiązują przy kalkulowaniu wynagrodzenia urlopowego.

Wszystkich wyliczeń dokonuje się na podstawie zwykłego wynagrodzenia. Niestety termin ten nie jest precyzyjnie zdefiniowany w prawie. Sprawą tą zajął się już jednak Sąd Najwyższy, który (w wyrokach z: 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, 22 czerwca 2011 r., II PK 3/11 oraz 15 lutego 2012 r., I PK 156/11) uznał, że oznacza to płacę, którą pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Pamiętać więc należy, że przy kalkulacji dodatku trzeba brać pod uwagę również dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym (takie jak premie regulaminowe, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy itd.), jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *