Polscy pracownicy muszą zarabiać więcej

płaca

Połowa Polaków zarabia mniej niż 2359 zł netto

GUS opublikował dane na temat wynagrodzeń Polaków, które są jeszcze bardziej wiarygodne i zbliżone ze stanem rzeczywistym. Wynagrodzenia rosną, ale w zbyt wolnym tempie.

Według najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku 3 tys. 933 zł i 51 groszy. To oznacza, że średnia krajowa wzrosła o 3,4 proc. Problem jednak w tym, że średnie wynagrodzenie nie oddaje stanu faktycznego, czyli tego, ile tak naprawdę zarabia przeciętny Polak. Wynik średniej zaburzają rekordy najwyższe i najniższe. O wiele bardziej miarodajnym wskaźnikiem statystycznym jest mediana, tj. wynik środkowy. Ta kwota jest jednak o wiele mniej atrakcyjna niż średnia krajowa.

Poniżej średniej

GUS przeprowadza szczegółowe badania struktury wynagrodzeń co dwa lata. Zwierają one dane, które nie są ujęte w comiesięcznych sprawozdaniach Urzędu Statystycznego. Z danych GUS wynika, iż przeciętne wynagrodzenie brutto w 2014 roku wyniosło 4107 zł. W związku z tym, częściowe wyniki średniej płacy za 2015 rok nie napawają optymizmem, gdyż nie przekroczyły nawet poziomu 4 tys. zł. O wiele bardziej wiarygodnym wskaźnikiem jest mediana wynagrodzeń, która wyniosła 3291 zł brutto (2359 zł netto). Wyraźnie widać, że jest to kwota aż o prawie 900 zł niższa od „średniej”. Wynagrodzenia stale powinny rosnąć i tak się dzieje, ale tempo nie jest brawurowe. Mediana wzrosła w stosunku do poprzednich badań w 2012 roku zaledwie o 5 proc. W ciągu 2 lat zarobki przeciętnego Polaka podskoczyły o 176 zł brutto, co oznacza, że na rękę dostał on 122 zł więcej.

Rzeczywiste zarobki Polaków

Zgodnie z danymi GUS połowa Polaków zarabiała miesięcznie mniej niż 2359 zł netto. Co dziesiąty pracownik nie mógł liczyć na zarobki wyższe niż 1718 zł brutto. Dla przypomnienia minimalna płaca ustawowa wynosiła wtedy 1680 zł brutto. To oznacza, że 10 proc. aktywnych zawodowo Polaków musiało przeżyć za płace minimalną lub nawet niższą. 10 proc. najlepiej opłacanych pracowników także nie zarobiło zawrotnej sumy. Wynagrodzenia takich krezusów zaczynały się dopiero od kwoty 6917 zł brutto. Najbardziej miarodajnym wynikiem jest również dominanta, czyli najczęściej pojawiający się rekord. W 2014 roku najwięcej pracowników zarabiało ok. 2469 zł brutto (1786 zł netto). To zatem ten wynik określa rzeczywiste zarobki Polaków, przynajmniej za rok 2014.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *