Planowanie podwyżek na 2021 rok

Koniec roku jest okresem dokonywania podsumowań w przedsiębiorstwach i tworzeniu planów na kolejny rok. W związku ogromną niepewnością wywołaną pandemią Covid-19 firmy zachowują różne postawy co do przyszłości. Na pewno nieco informacji o planowanych działaniach mogą dostarczyć dane na temat planowanych podwyżek w 2021 roku. 

Podwyżki a ocena kondycji gospodarki

Jednym ze sposobów oceny kondycji gospodarki, obok PKB czy średniego wynagrodzenia, są podwyżki. Ten mechanizm świetnie pokazuje, czy wyniki finansowe firm są dobre. Jednym z pierwszych procesów do zamrożenia są właśnie podwyżki. Jest to bezpośrednio powiązane z ilością inwestycji na rynku. To z kolei przekłada się na łatwość zmiany pracy (liczbę otwartcyh procesów rekrutacji pracowników), co odbija się na wysokości wynagrodzeń. Aby zatrzymać pracownika, przedsiębiorstwa muszą rozważyć przyznanie wyższego wynagrodzenia. 

Czego możemy się spodziewać w 2021 roku?

Pojawienie się pandemii wiosną tego roku wymusiło zminimalizowanie wydatków w organizacjach, w tym także zamrożenie płac. Powrót do przyznawania podwyżek zaczął się we wrześniu i październiku, więc nie można zakładać, że wszyscy pracownicy odnotują wzrost swojej pensji. 

Firma manaHR przy okazji opracowywania październikowej edycji Raportu Płacowego zdecydowała sprawdzić, jaką strategię na przyszły rok chcą przyjąć przedsiębiorstwa. Z zebranych odpowiedzi wynika, że średnia planowana wysokość podwyżki wynosi 4,6%. Większość ankietowanych przyznała, że przewidują przyznanie podwyżek w kwietniu. Dość liczna grupa, bo 23% respondentów zadeklarowała styczeń jako miesiąc udzielenia podwyżek. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę, że otoczenie gospodarcze dalej podlega ogromnej dynamice wynikającej z pandemii. Zatem strategie przyjęte teraz mogą ulec wielu przeobrażeniom wraz z nadejściem 2021 roku. 

Przytoczone do tej pory dane wydają się pozytywnie zaskakiwać przyjmując obecną sytuację. Starszy Konsultant Analityczny w manaHR, Małgorzata Latko odniosła się do tematu w następujący sposób:

Planowany na rok 2021 procent podwyżek jest dość wysoki, zważywszy na aktualną sytuację. Należy podkreślić jednak, że są to jedynie plany. Wiele firm deklaruje, że taki właśnie procent chciałyby wprowadzić, natomiast to co finalnie uda się zrealizować, będzie zależało od rozwoju sytuacji na rynku. Spośród organizacji, które podjęły już decyzje, co z podwyżkami, zdecydowana większość planuje je wprowadzić. Tylko 1% z nich na dziś deklaruje, że podwyżek nie będzie. Oczywiście nie oznacza to, że finalnie tylko tyle przedsiębiorstw nie przyzna podwyżek – wiele z nich nadal czeka i obserwuje, co się będzie działo. Wszyscy mamy świadomość, że trzeba nadążyć za rynkiem, natomiast ze względu na niestabilną sytuację ciężko jest jednoznacznie określić, jak ten rynek będzie wyglądał w nadchodzącym roku.

Oczywiście, niezależnie od optymizmu wynikającego z liczb podanych wyżej, należy pamiętać, że wspomniana niepewność rynkowa może łatwo zweryfikować plany przedsiębiorstw w krótkim czasie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *