Płace w produkcji i logistyce

Produkcja i logistyka należą do najlepiej rozwijających się w naszym kraju sektorów gospodarki. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszych miastach magazyny. Poprawia się również infrastruktura. Wszystko to prowadzi do wzrostu zatrudnienia. Advisory Group TEST Human Resources wspólnie z firmą Colliers International sprawdzili zaś, jak w branży tej kształtują się wynagrodzenia.

Najistotniejszą konkluzją stworzonego w ramach tej współpracy raportu zatytułowanego „Market Insights 2017. Rynek Nieruchomości Magazynowych” jest to, że wysokość wynagrodzeń w produkcji i logistyce zależą przede wszystkim od stopnia industrializacji danego regionu oraz dostępności odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Duży rozrzut zarobków widać szczególnie dobrze przy porównaniu płac na stanowiskach kierowniczych. W ich przypadku różnica między kwartylem dolnym a górnym wynosi blisko 37%. Twórcy raportu zaznaczają jednak, że zależy to nie tylko od regionu, ale również zróżnicowanych kompetencji i doświadczenia kadry kierowniczej. Średnio najlepiej jej przedstawiciele zarobić mogą w województwie pomorskim, małopolskim i wielkopolskim. Najmniejsze średnie zarobki zanotowano zaś w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Nieco mniejszy „rozstrzał” płac występuje wśród pracowników fizycznych i umysłowych. Tutaj różnica między górnym i dolnym kwartylem sięgają około 30%. Największa różnorodność płac występuje w Małopolsce oraz w województwach łódzkim i pomorskim. Co ciekawe, najbardziej jednolite płace występują wśród brygadzistów. Podobnie jest w przypadku pracowników z obszaru jakości.

Raport dostarczy też danych dotyczących świadczeń pozapłacowych. Okazuje się, że w produkcji i logistyce najpopularniejsze są szkolenia zawodowe (dostęp do nich ma 70% pracowników). Drugim najczęściej występującym dodatkiem są karty multisport, które otrzymuje połowa zatrudnionych. Dużą popularnością cieszą się też: dodatkowe ubezpieczenie (49%) oraz dopłat do edukacji (44%). Kadra zarządzająca może zaś liczyć na samochody, akcje spółki lub dodatki mieszkaniowe.

Cały raport „Market Insights 2017. Rynek Nieruchomości Magazynowych”, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat rynków magazynowych w poszczególnych regionach oraz stawkami wynagrodzeń dostępny jest do pobrania tutaj:

http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/aktualnosci/2017/Marzec/30/Industrial_Market_Insights_2017_PL.pdf

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *