Co niesie ze sobą wzrost płacy minimalnej?

Wraz z podwyżką płacy minimalnej wzrastają również inne świadczenia. Jak to dokładnie wygląda?

Co wynika z faktu podwyżki płacy minimalnej

Jeszcze do roku 2018 osoba, która pracowała na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, mogła pobierać wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. Od stycznia tego roku stawka ta zmieniła się. Pracownicy etatowi otrzymują minimum 1530 zł na rękę, czyli 2100 zł brutto. 

Pracodawcy, którzy wypłacali dodatek stażowy, mogą być spokojni, ponieważ według art. art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy stawka pracownika przekracza kwotę minimalną, to nie zmieniają oni umowy z pracownikiem. Na przykład, jeśli pracownik w ubiegłym roku zarabiał 2 tys. brutto, a dodatek za staż pracy wynosił 200 zł brutto, wtedy kwota, którą otrzymywał co miesiąc przekracza obecną płacę minimalną. Jednak przy wyliczeniach nie bierzemy pod uwagę już: nagrody jubileuszowej, odprawy za przejście na emeryturę bądź rentę, czy dodatku za pracę w nocy.

Wzrost płacy minimalnej jest też pozytywną zmianą dla osób współpracujących z daną firmą na umowę zlecenie. Stawka godzinowa nie może być niższa niż 13,70 brutto, a strony muszą ustalić ścisłą ilość godzin pracy. Wzrośnie również utrzymanie pracownika przez pracodawcę, ponieważ ze wszystkimi składkami, za jednego zapłaci on o 120,61 zł więcej niż w roku 2017, czyli 2532,81 zł brutto. Wzrost nastąpi również przy stawce godzinowej nocnej. Art. 1518, mówi o tym, iż godzina pracy w nocy ma być płatna o 20% więcej niż godzina pracy w standardowym wymiarze. Wynagrodzenie podczas choroby to 80% wynagrodzenia normalnego. Po podwyżce taka płaca miesięczna wynosić będzie 1812,09 zł brutto. Odprawa pracownika, z powodów niedotyczących go wzrośnie o 1500 zł, w porównaniu do roku poprzedniego. Minusem wzrostu płacy dla pracownika może być jednak pozbawienie go niektórych świadczeń socjalnych (np. 500+).

Potrącenia od płacy minimalnej

Potrącenia można egzekwować w następujących przypadkach:

-na poczet  alimentów  i innych świadczeń(wyrok sądu),

-kary pieniężnej,

-zaliczki, której wcześniej udzielono.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *