Najpopularniejsze benefity w polskich firmach

Według najnowszych badań rynku pracy, co czwarty pracownik planuje w najbliższym czasie zmienić pracę. Wynika to zazwyczaj z obniżonej motywacji i braku zadowolenia z obecnej sytuacji zawodowej. Pracodawcy nie mają wyjścia i muszą szukać nowych źródeł motywacji, oferując coś więcej poza godziwym wynagrodzeniem. Bez tego próżno dziś szukać nowych specjalistów, a także ciężko utrzymać tych już zatrudnionych.

Co ciekawe, powszechny pogląd, że najważniejsze jest wynagrodzenie, nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Firmy, które tego nie rozumieją nie mają dziś szans na rynku pracownika. Już od wielu lat nie tylko duże korporacje muszą oferować coś więcej, niż tylko odpowiednie płace. Aby skutecznie zawalczyć pracownika, konieczne są bowiem atrakcyjne pakiety benefitów, czyli dodatków pozapłacowych. Świadczenia te pozwalają z jednej strony zatrzymać i zwiększyć motywację dotychczasowych pracowników, a z drugiej przyciągnąć nowe talenty do naszego zespołu. Dodatkowo budują także wizerunek naszej firmy jako pracodawcy na jakże konkurencyjnym rynku oraz podnoszą prestiż pewnych stanowisk. O tym, jak wielką rolę dogrywają benefity w polityce płacowej polskich przedsiębiorstw, świadczą wydane na ten cel w 2017 roku kwoty. Szacuje się, że było to ponad 11 mld złotych!

Z badań przeprowadzonych przez specjalistów z firmy manaHR dowiedzieć możemy się również, które dodatki pozapłacowe przyznawane są najczęściej. Zdecydowanie najpopularniejszymi gratyfikacjami, na jakie mogą liczyć polscy pracownicy są telefony i laptopy – odpowiednio 87% i 83%. Kolejnym bardzo popularnym dodatkiem są szkolenia, co pokazuje wyraźną tendencję, że firmy nie boją się inwestować w rozwój swoich podwładnych. Firmowy samochód, pakiety zdrowotne i dodatkowe ubezpieczenia to kolejne pozycje na liście i oferuje je średnio połowa zbadanych pracodawców. Zdecydowanie najrzadziej przyznawane są tzw. benefity długoterminowe, czyli np. akcje firmy – a szkoda, bo na Zachodzie jest to popularne narzędzie zwiększające lojalność pracowników.

Co ważne, odpowiedni pakiet dodatków powinien ewoluować i być stale dostosowywany do potrzeb pracowników. Tylko tak zmaksymalizowana będzie jego efektywność jako narzędzia motywacyjnego. Dodatkowo racjonalna oferta benefitów pozwoli na sukcesywne budowanie wizerunku firmy na wymagającym rynku pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *