Modele pracy hybrydowej i podstawy ich wdrożenia

Epidemia Covid-19 wywróciła nasze życie do góry nogami. Sytuacja zawodowa wielu osób też uległa daleko idącym zmianom. Ci, którzy uniknęli zwolnienia przechodzili na pracę zdalną. Teraz natomiast po zniesieniu niektórych obostrzeń pora wrócić do pracy. Wiele firm rozważa jednak system pracy hybrydowej, czyli takiej, w której łączy się pracę stacjonarną ze zdalną. Okazuje się, że  takie mieszane modele pracy cieszą się dużym powodzeniem. Aż 40% ankietowanych deklaruje, że model hybrydowy najbardziej im odpowiada i woleliby przy nim pozostać. W związku z tym rozwiązania, które umożliwią takie funkcjonowanie pracowników będą dla pracodawców niezwykle cenne. 

Istnieje kilka sprawdzonych modeli pracy hybrydowej. Jednym z nich jest podział zespołu na sekcje – część pracuje zdalnie, a część stacjonarnie w siedzibie firmy. Inny to rotacyjny system pracy – polega on na tym, że raz jedna, a raz druga grupa przychodzi do biura. 

Jakikolwiek model zostanie wdrożony należy pamiętać, że kluczem do sukcesu jest dobra komunikacja. Członkowie zespołów i grup muszą wymieniać między sobą informacje, ważne dokumenty, a nawet dane poufne. Konieczne też jest wspólne przedyskutowanie pewnych problemów i klasyczna burza mózgów. Ostatnie tygodnie izolacji pozwoliły wykrystalizować się pewnym procedurom i narzędziom, które sprawdzają się w takich nietypowych sytuacjach.

Istotne są też wszelkiego rodzaju platformy komunikacyjne do pracy zdalnej. Niektóre bardziej rozwinięte pełnią funkcję platform do zarządzania projektami. Dzięki temu wiadomo, kto i nad czym pracuje. Możliwa jest też praca wspólna i pełen pogląd na postęp w realizowanych zadaniach, co przydaje się szczególnie kierownikom i managerom.

W mieszanym modelu pracy warto wdrożyć kilka zasad, które wpłyną pozytywnie na zespół pozostający w częściowej izolacji. Warto prznajmniej raz w tygodniu przeprowadzać wideokonferencję – tak, żeby nikt nie poczuł się wykluczony i zapomniany.  Sam zespół również musi kontaktować się między sobą i utrzymywać nie tylko zawodowe relacje – tutaj najlepiej sprawdzają się komunikatory, a nawet zwykłe czaty. Dobry pogląd na sytuację dają współdzielone kalendarze, na których zespół widzi ważniejsze wydarzenia, spotkania i kamienie milowe. 

Modele hybrydowe sprawdziły się już w poprzednich latach i nie są niczym nowym. Nasza ciężka rzeczywistość daje im nowe życie i czyni z nich niezwykle wygodne narzędzie optymalizujące codzienne działania biznesowe. Dodatkowo jest też pozytywnie odbierane przez pracowników, a jak wiadomo ich satysfakcja jest bardzo ważna dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa i wpływa na obniżenie wskaźnika fluktuacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *