Jak zbudować sprawiedliwy system wynagrodzeń?

Wynagrodzenia to zawsze temat budzący wiele emocji, jednak w ostatnim czasie szczególnie zaprząta myśli większości Polaków. Wpływają na to różne czynniki. Między innymi rosnąca inflacja i ceny towarów, które powodują, że coraz trudniej wieść życie na podobnym poziomie, co jeszcze przed rokiem. Firmy walczą z kolei o utrzymanie konkurencyjności i borykają się z problemem deficytu specjalistów. Rekrutacja pracowników staje się coraz trudniejsza, a jednocześnie ciężko zatrzymać osoby już zatrudnione, które, chcąc zarabiać lepiej, przechodzą do konkurencji. Sprawiedliwy system wynagrodzeń jest więc koniecznością, jeśli firma chce odnieść sukces na tym niełatwym rynku. 

system wynagrodzeń

Sprawiedliwe wynagrodzenia, czyli jakie?

Zarządzanie płacami to szczególnie trudny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Aby było skuteczne, trzeba opracować taki system wynagrodzeń, który z jednej strony uwzględnia potrzeby pracowników, a z drugiej jest zbieżny z wartościami organizacji. Poprawnie skonstruowany system pozwala optymalnie wykorzystać potencjał kadr – ich umiejętności, wiedzę oraz chęć rozwoju. Tylko w ten sposób można zbudować efektywny zespół pracowników, który potrafi dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Dlatego też coraz częściej przy tworzeniu siatki płac korzysta się ze zbioru kompetencji przypisywanych każdemu z pracowników. Kompetencje stały się niejako wyznacznikiem sprawiedliwych wynagrodzeń. 

Definicja kompetencji 

Kompetencje to zarówno wiedza teoretyczna, jak i cechy osobowe i praktyczne umiejętności danej osoby. Inaczej rzecz ujmując, kompetencje określają to, co pracownik potrafi, co rzeczywiście robi i jakie ma nastawienie do działania. Połączenie tych trzech aspektów pozwala określić różnice między poszczególnymi osobami w przedsiębiorstwie (np. jeden pracownik wykona zadanie doskonale, drugi nieco gorzej). Kompetencje pomagają ponadto ocenić możliwości i zdolności konkretnych osób do realizacji celów firmy. Pracownicy z kolei, dzięki nim rozumieją oczekiwania organizacji. Dlatego też definiując kompetencje, należy opierać się na strategii przedsiębiorstwa. 

Model kompetencyjny, czyli odpowiednie przygotowanie

System wynagrodzeń oparty o kompetencje zwiększa i utrzymuje konkurencyjność organizacji na rynki. Sprawdza się zwłaszcza w szczególnie dynamicznych środowiskach biznesowych, które wymagają od pracowników dużej elastyczności i nadążania za zmianami.

Aby udało się wprowadzić to rozwiązanie, konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Najlepszym narzędziem, które tworzy niejako fundament pod opisywany system wynagrodzeń jest model kompetencyjny. Pozwala ono powiązać wszystkie procesy i metody zarządzania personelem w spójny i logiczny sposób.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *