Jak mierzyć zdolności przywódcze?

Zwieńczeniem kariery pracownika jest zazwyczaj stanowisko managera. Taka ścieżka kariery marzy się większości z nas i dotyczy prawie każdej profesji. Być może dlatego, że wiąże się to zwykle z wysokim wynagrodzeniem i stabilną pracą. Są jednak wyjątki i zawody, w których zdolności przywódcze muszą być niejako wpisane w zakres obowiązków. Jak zatem możemy zdefiniować zespół cech, które wchodzą w skład kompetencji managera z krwi i kości? Czy są one w jakiś sposób mierzalne i czy można je kształtować?

zdolności przywódcze

Co składa się na zdolności przywódcze?

Powszechnie uważa się, że jedną z najważniejszych cech sprawnego kierownika są wysokie umiejętności komunikacyjne. Wiadomo, że pracujemy w zespole i musimy w bezpośredni sposób komunikować swoje żądania i potrzeby, czy też po prostu przekazywać potrzebne informacje. Jasna, transparentna i zrozumiała komunikacja jest więc kluczem do sukcesu w pracy zespołowej. Z drugiej strony należy też uważnie słuchać i poprawnie identyfikować potrzeby pracowników. Tylko wtedy można bowiem sprawnie reagować i wspólnie pracować na sukces zespołu. 

Kolejną ważną umiejętnością związaną z komunikacją jest delegowanie zadań. Mądry manager nie bierze wszystkiego “na klatę”, ale potrafi znaleźć najlepszą osobę, która zrobi to efektywnie i sprawnie. Delegacja nie istnieje oczywiście bez odpowiedniej motywacji, bo tylko zmotywowani pracownicy wywiążą się dobrze ze swoich obowiązków.

Na koniec można wymienić umiejętność zażegnywania konfliktów i rozwiązywania problemów oraz ogólnie dobre nastawienie do kierowniczych obowiązków. Ludzie widzą i obserwują, a do tego biorą przykład ze swoich bezpośrednich przełożonych.

Weryfikacja zdolności przywódczych

Jak widać umiejętności przywódcze można łatwo opisać i zdefiniować, ale czy można weryfikować ich poziom? Jest to możliwe i szczególnie potrzebne w sytuacji, gdy w firmie pojawia się wakat na stanowisku managerskim. Można wtedy szukać kandydata wśród obecnych pracowników lub na zewnątrz organizacji. W każdym przypadku warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy rekrutacyjnej, która ma w swoich arsenale takie takie narzędzia jak Direct Search.

Direct search lub Executive Search to metody mające na celu dotarcie do najlepszych kandydatów na wysokie stanowiska. Z kolei, aby oszacować realne możliwości takich osób i określić ich profil zawodowy warto przeprowadzić sesję Assessment Centre, czyli ocenić i zmierzyć konkretne zdolności przywódcze. Badanie to realizuje się poprzez zadania takie jak case studies, symulację rozmów z pracownikami, czy też in-basket. Nad przebiegiem całej sesji czuwają asesorzy.

Rozwój

Jeśli pracownicy posiadają zdolności przywódcze warto inwestować w ich rozwój. Najłatwiej kierować ich na szkolenia i treningi przeprowadzane przez firmy eksperckie. Z drugiej strony, jeśli sami chcemy się rozwijać, powinniśmy skupić się na kształtowaniu proaktywnej postawy względem trudności i relacji międzyludzkich, mieć otwarty umysł, być krytycznym wobec siebie i innych, dbać o asertywność i nie bać się wyzwań.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *