Hejt w miejscu pracy – jak sobie z nim radzić?

Atmosfera w miejscu pracy jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na produktywność kadr. Dobre relacje ze współpracownikami i przyjazne środowisko motywują i podnoszą jakość pracy. Niestety nie w każdej organizacji panują równie sprzyjające współpracy i rozwojowi warunki. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest hejt w miejscu pracy. Zjawisko to niszczy ludzi, zabija ducha w zespole, powodując w firmie duże straty. Jak sobie z nim radzić?  

hejt

Do czego prowadzi hejt

Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że ofiarą hejtu może paść absolutnie każdy. Ciągłe bycie poddawanym nieuzasadnionej i agresywnej krytyce, na nikogo nie może dobrze działać. Szykany i obelgi wpływają na dotkniętą nimi osobę, powodując u niej podniesienie poziomu stresu. Dręczony człowiek zaczyna tracić pewność siebie, gwałtownie spada jego produktywność. Niestety, hejt może doprowadzić nawet do prób samobójczych. Problem nigdy też nie dotyczy tylko tej jednej osoby, która bezpośrednio go doświadcza. Sytuacja zawsze odbija się na całym zespole, a toksyczna atmosfera niszczy powoli wszystkie relacje. W takich warunkach współpraca staje się niemożliwa, ludzie zaczynają się zwalniać, a wskaźnik fluktuacji kadr niebezpiecznie rośnie.

Jak poznać, czy mamy problem z hejtem?

By zadbać odpowiednio o atmosferę w firmie i zapewnić wszystkim pracownikom sprzyjające warunki do rozwoju, warto wpierw zdiagnozować z jakimi problemami do czynienia. Najlepszym narzędziem służącym do tego celu jest badanie satysfakcji pracowników, które pokaże jaki jest poziom zadowolenia pracowników i z jakimi trudnościami borykają się na co dzień. Oczywiście badania te powinny być przeprowadzane regularnie, wtedy trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy w stanie na bieżąco pokonywać ewentualne przeszkody. 

By zapobiegać hejtowi, nie wystarczy jednak samo badanie. Należy stworzyć pracownikom przestrzeń do dzielenia się potrzebami i zmartwieniami (najlepiej anonimowo). Powinni oni wiedzieć, do kogo się zwrócić w przypadku, kiedy staną się ofiarami negatywnych zachowań toksycznej osoby.

Praca u podstaw

Nie da się również skutecznie przeciwdziałać hejtowi bez odpowiedniej edukacji w tym zakresie. Wszyscy pracownicy na każdym stanowisku powinni wiedzieć, czym jest hejt i jak rozpoznać zjawisko, żeby nie pomylić go z konstruktywną krytyką. Jako działanie prewencyjne przyda się także cykl szkoleń behawioralnych, dzięki którym pracownicy nauczą się prawidłowego wyrażania emocji i udzielania feedbacku. 

Kadra zarządzająca powinna natomiast umieć rozpoznać pierwsze sygnały sugerujące, że pracownik padł ofiarą hejtu. Równie istotna jest umiejętność przeprowadzenia rozmowy z taką osobą. 

Zero tolerancji dla hejtu

Jako, że w każdej firmie może pojawić się hejt, pracownicy powinni być przygotowani na taką sytuację. Najlepiej też wprowadzić jasne przepisy np. w postaci regulaminu, do którego w razie czego każdy może się odwołać. Poza wspomnianymi wcześniej działaniami zapobiegawczymi, należy również wprowadzić twardą zasadę, że hejt nigdy nie będzie tolerowany. Sprawcy (niezależnie od piastowanego stanowiska) powinni zostać ukarani, lub zwolnieni dyscyplinarnie. Ważne jest bowiem, by pracownicy czuli, że hejt nigdy nie będzie w firmie akceptowany i surowo karany. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *