Gliwice – miasto biznesu i mekka inwestorów

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, podobnie jest z branżą HR. Aby nie tracić przewagi konkurencyjnej, trzeba być na bieżąco i obserwować trendy. Jednym z dobrych rozwiązań są spotkania branżowe z praktykami, podczas których można wymienić się doświadczeniami. Dlatego właśnie cenne są inicjatywy sprzyjające integracji pracowników działów HR.

Jednym z takich spotkań było zorganizowane przez krakowską firmę manaHR spotkanie w siedzibie firmy ZF TRW Braking Systems Polska. Lokalizacja nie była przypadkowa – Gliwice to ciekawy region. Miasto to leży na terenie Górnego Śląska, a na jego obszarze znajduje się Podstrefa Gliwice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiele przedsiębiorstw korzysta z jej zalet i lokalizuje się w samym mieście. Można tam znaleźć sporo firm produkcyjnych oraz takich, które działają w szeroko rozumianej branży IT.

Było to drugie spotkanie w tej lokalizacji i cieszyło się sporym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział prawie 40 osób z ponad 30 firm. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy związane z rekrutacją specjalistów, absencją pracowniczą, technikami employer brandingowymi oraz efektami ich działań. Można też było zapoznać się z działalnością gospodarza, czyli ZF TRW Braking Systems Polska.

Nie zabrakło też tematów związanych bezpośrednio z lokalizacją spotkania. Górny Śląsk to niezwykle ciekawy rejon, w którym dzięki Podstrefie Gliwice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorstwa bardzo chętnie otwierają swoje zakłady.

Firma manaHR podzieliła się także zbieranymi przez siebie danymi dotyczącymi wynagrodzeń w regionie. Sytuacja gospodarcza w Gliwicach, w porównaniu do całej Polski, wypada bardzo dobrze. Średnie wynagrodzenia na wszystkich szczeblach są zbliżone do średniej krajowej. Średni wzrost wynagrodzeń zanotowany w tym roku (3 pierwsze miesiące) wyniósł aż 10% w stosunku do 4% dla całej Polski. Główny problem z jakim boryka się region to brak rąk do pracy, o czym świadczy niska stopa bezrobocia – 3,8%. Należy przy tym wspomnieć, że jest ona jednak skorelowana z wysokimi zarobkami i tendencją wzrostową.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *