Firmy szukają nowych pracowników, którym gotowi są zapłacić więcej

Jak podaje firma Work Service, aż 40% pracodawców chce zatrudnić nowe osoby do pracy, a tylko 3% planuje kogoś zwolnić w najbliższym kwartale. Podwyżki wynagrodzeń zapowiada zaś 29% badanych firm, z czego skorzystają osoby chcące więcej zarobić, ponieważ co 5 pracownik deklaruje, że zmieni pracę właśnie w tym celu. Pracownicy zaczęli się czuć pewnie, nie obawiają się o utratę pracy, a w związku z tym ich wymagania względem pracodawcy rosną. Aktualnie 61% Polaków oczekuje podwyżki wynagordzenia. O 5% mniej niż roku 2017, osób boi się o swoje zatrudnienie (aktualnie 12,9%). Utraty pracy najmniej boją się osoby z wykształceniem zawodowym i osoby młode, a najbardziej boją się tego osoby o wykształceniu podstawowym.

Systemy wynagrodzeńPopyt na pracownika trwa

Aktualny popyt na pracownika jest spowodowany między innymi  niskim wskaźnikiem bezrobocia. Aktualnie ok. 40% pracodawców deklaruje zatrudnienie nowych pracowników. To aż o 8,3% więcej niż roku poprzednim. Ponad połowa ankietowanych chce, aby liczba osób pracujących w przedsiębiorstwie utrzymała się bez rekrutacji. 22% chce zatrudnić nowych pracowników, aby powiększyć kadrę pracowniczą, a 18,1% firm chce zapełnić pustki będące wynikiem rotacji. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami z branży handlowej i produkcyjnej, należący do niskiego i średniego szczebla. Pracowników niższego szczebla poszukiwać będzie 57,1%, a średniego 40,6% pracodawców. Z kolei pracowników wyższego szczebla planuje zatrudnić 7,7% pracodawców. Według Łukasza Kozłowskiego, eksperta Pracodawców RP, problem z zatrudnieniem nowych pracowników może wpływać negatywnie na rozwój przedsiębiorstwa.

Wyższe pensje nadchodzą

Poziom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest coraz wyższy. W roku 2017 wzrósł ok. 7%, co jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem dla samego pracownika. W roku 2018 tendencja ta utrzymuje się. Jak mówi „Barometr Rynku Pracy IX”, 29% firm planuje w najbliższym czasie wdrożyć podwyżki płac. Najwięcej takich podwyżek planuje się w dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają  ponad 250 pracowników. Andrzej Kubisiak, dyrektor ds. analiz w Work Service, uważa, iż dynamika płac będzie utrzymać się na poziomie 6-7% wzrostu. Możliwe zatem, że w ostatnim kwartale roku 2018, średnia krajowa wynosić będzie 5 tys. brutto. W sektorze przedsiębiorstw, zdaniem Łukasza Kozłowskiego, 5 tys. brutto może być osiągnięte w szybszym czasie.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *