Development Center – inwestycja, która się zwraca

Najważniejszym wyzwaniem działu HR jest rekrutacja pracowników odpowiednio dopasowanych do firmy. Myliłby się jednak ten, kto uważa, że na tym praca się kończy. Przy dużej konkurencji i dynamicznym rynku pracy konieczne jest stałe inwestowanie w kadry. W związku z tym wysokiej klasy specjaliści i managerowie muszą się nieustannie szkolić. Tu w sukurs przychodzą takie narzędzia jak Development Center.

Development Center

Na czym polega sesja Development Center?

Sesja DC jest metodą, która symuluje codzienne wyzwania i realne sytuacje, które mogą spotkać nas podczas wykonywania obowiązków. Doświadczeni pracownicy działów HR stosują to narzędzie, gdy uznają, że pracownikowi potrzebny jest rozwój bieżących kompetencji lub pozyskanie nowych. W odróżnieniu od zbliżonej metody Assessement Center celem nie jest znalezienie odpowiedniej osoby na odpowiedni wakat, ale ocena potencjału, umiejętności, talentów i kompetencji osób już zatrudnionych. Co ważne, metoda ma częściej zastosowanie w odniesieniu do kadry zarządzającej i kluczowych specjalistów, a nie szeregowych pracowników.

W skrócie polega na przygotowaniu opisu poszczególnych stanowisk występujących w naszej firmie. Następnie na wyborze kluczowych kompetencji i oczekiwań wobec potencjalnych managerów. Potem należy przygotować kryteria oceny i dopiero wtedy można opracować skalę ocen i właściwe arkusze obserwacyjne. Tak uzbrojeni specjaliści HR mogą przeprowadzić sesję, dobierając odpowiednie narzędzia. Należą do nich m.in.: symulacje zadań; dyskusje grupowe; opracowywanie case studies; testy wiedzy; prezentacje.

Development Center jako inwestycja 

Choć sesja Development Center generuje spore koszty, to jednak należy rozpatrywać ją w kategorii inwestycji. Oczywiście powinno się wziąć pod uwagę kondycję firmy i jej realne potrzeby. Jeśli planowane są jakieś szkolenia, to sytuacja jest prostsza, bo wybór metody DC nasuwa się sam (wtedy efektywnie wykorzystamy zaplanowany budżet). 

Przy uwzględnieniu sesji Development Center w naszych planach należy pamiętać jeszcze o jednej istotnej sprawie, czyli samorealizacji i potrzebie rozwoju każdego z naszych pracowników. Musimy mieć to na uwadze, nie tylko dlatego, że panuje rynek pracownika, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że pracownicy to nasza najważniejsza inwestycja. Na dynamicznym rynku pracy wysokiej klasy specjalista jest na wagę złota, dlatego odpowiednia diagnoza jego potrzeb, a następnie rozwój są na wagę złota. Takie podejście przełoży się na ogólne zadowolenie oraz mierzalny wzrost satysfakcji pracowników. Pomoże też zapobiec zwiększeniu wskaźnika fluktuacji kadr.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *