Czym jest rozwój według pracowników?

MotywacjaMimo że zarobki są dla Polaków nadal bardzo ważne, istnieją także inne czynniki, które liczą się w pracy. Z badania rynku “Polacy a rozwój” wynika, że jest ich całkiem sporo i są one bardzo zróżnicowane.

Co jest najważniejsze w pracy?

Wysokość wynagrodzenia okazała się najważniejsza dla 45% pracowników, 32% z nich jako najistotniejszy aspekt pracy wskazało za to atmosferę. Te dwa elementy są szczególnie ważne dla Polaków w wieku do 34 lat. 28% osób wspomniało o tym, że duże znaczenie w pracy ma profesjonalizm, a dla 13% niezwykle istotne są dogodne godziny pracy. Niestety, na rozwój zawodowy wskazuje jedynie 4% badanych. Z kolei dla 35% pracowników w wieku 18-24 ogromne znaczenie ma podejście przełożonego (wśród pozostałych Polaków wskaźnik ten wynosi jedynie 12%).

Czym jest rozwój?

Podczas badania respondenci odpowiadali także na pytanie, czym jest dla nich rozwój zawodowy. 63% osób odrzekło, że kojarzy im się on z podnoszeniem kwalifikacji oraz zdobywaniem nowych umiejętności. 21% badanych wymieniło również możliwość awansu, a 18% zdobywanie w pracy dodatkowych przywilejów. Mimo jednak że w teorii wszystko wygląda dobrze, w praktyce aż 43% Polaków nie podjęła w zeszłym roku żadnych aktywności związanych z rozwojem swoich umiejętności zawodowych.

Znaczna większość osób, na pytanie o najważniejsze elementy życia pozazawodowego, wskazała rodzinę, dzieci i związek (72%). Z kolei dla co trzeciej osoby, bardzo istotna jest możliwość odpoczynku, hobby, zainteresowania i zdrowie. Rozwój osobisty jest szczególnie ważny dla osób do 24 roku życia (18%). Jak się jednak okazuje, Polacy często w odmienny sposób definiują to pojęcie. Dla jednych rozwojem osobistym jest zdobywanie nowych umiejętności (23%), dla innych realizowanie marzeń i celów (17%), a dla jeszcze innych dbanie o relację z rodziną i innymi ludźmi (12%).

Trudno powiedzieć, czy dla Polaków ważniejszy jest rozwój osobisty czy zawodowy. Większość osób, bo aż 59% uważa, że oba te aspekty rozwoju pracowników są równie ważne. 82% respondentów rozwija się po to, by być lepszymi ludźmi, a 77% przyznaje, że chce stać się lepszymi w tym co robią. Pewne jest jednak to, że znaczenie pracy to co innego dla starszych, i co innego dla młodszych pokoleń. Ci, którzy w karierze stawiają dopiero pierwsze kroki wyraźnie zaznaczają, że największe znaczenie mają dla nich kwestie niematerialne, takie jak bilans praca-życie czy przychylność szefa. Zadaniem pracodawców jest więc zaspokojenie potrzeb każdej grupy pracowników – tak, by pracowali oni chętnie i jak najbardziej efektywnie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *