Czego szukają pracownicy w ogłoszeniu o pracę?

Stworzenie dobrego ogłoszenia o pracę, tj. takiego, które przyciągnie pożądanych kandydatów, nie jest łatwe. Dlaczego? Bo pracodawcy i pracownicy mają różne potrzeby. Poszukujący pracy, przeglądając ogłoszenia, interesują się przede wszystkim wysokością zarobków, dniami i godzinami pracy oraz zakresie obowiązków. Tymczasem polscy pracodawcy nader rzadko przedstawiają nawet orientacyjną płacę, na jaką może liczyć nowo zatrudniony. Z pozostałymi czynnikami wskazanymi przez osoby szukające pracy jest niewiele lepiej.

Przyciąganie kandydatówZgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez GoldenLine aż 55% poszukujących pracy uznało, że tego, czego brakuje im w ogłoszeniach o pracę, to podanie wysokości wynagrodzenia. Według wspomnianych badań w 48% ogłoszeń brakuje informacji o dniach i godzinach pracy, a w 42% nie są wyszczególnione zawodowe obowiązki.

Brak informacji o wysokości wynagrodzenia bardziej doskwiera kobietom (59%) niż mężczyznom (51%) i najmłodszym pracownikom (stwierdziło tak aż 58% osób poniżej 24 roku życia). Dla porównania, taką samą odpowiedź wskazało tylko 49% badanych w wieku 35 – 44 lata.

Podobne wyniki uzyskano w pytaniu dotyczącym dni i godzin pracy. Znów dla pań jest to informacja istotniejsza niż dla panów (odpowiedni 52% i 44%). Także najmłodsze osoby poszukujące pracy, chciałyby wiedzieć, w jakich godzinach i kiedy będą pracować. Za istotną taką informację w ogłoszeniu pracy uznało 52% ankietowanych, którzy nie przekroczyli 24 roku życia.

Wedle badań GoldenLine 42% osób przeglądających oferty pracy brakuje informacji dotyczących zakresu obowiązków. Wśród nich grupą, dla której jest to kwestia najistotniejsza są osoby poniżej 24 roku życia (47% osób w tym wieku wskazało właśnie taką odpowiedź). Wydaje się, że jest to związane z brakiem doświadczenia, a więc i brakiem wiedzy o tym, czego pracodawcy mogą od nich wymagać.

Jeśli więc chcemy, aby rekrutacja przebiegała sprawnie, a na nasze ogłoszenie odpowiedzieli odpowiedni kandydaci, warto uwzględnić przedstawione powyżej wyniki badań przy konstruowaniu ogoszeń.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *