Czego możemy dowiedzieć się z Raportów Płacowych?

Raport płacowy to narzędzie skonstruowane z myślą o specjalistach oraz menedżerach działów personalnych wspomagające zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach. Chętnie korzystają z niego również pracownicy niższego szczebla oraz kandydaci aplikujący na dane stanowisko. To narzędzie dla każdego, kto interesuje się bieżącą wysokością zarobków w Polsce. Najczęściej raporty płacowe przygotowywane są przez agencje rekrutacyjne i firmy konsultingowe, które tworzą zestawienia płac zawierające miary statystyczne dla każdego stanowiska. Przygotowuje się je na podstawie analiz rynku i zgromadzonych informacji na temat zarobków w poszczególnych branżach i regionach.

O jakich zarobkach informują Raporty?

Raporty Płacowe obejmują trzy rodzaje płac: 

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (MWZ) będące stałym, podstawowym i obowiązkowym elementem wchodzącym w skład pensji pracowniczej, określonym w umowie i ustalonym zgodnie z prawem pracy.  

Miesięczna płaca podstawowa (MPP) składająca się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków stałych. Dodatki stałe to kwoty o ustalonej wysokości, wypłacane pracownikowi regularnie. Wśród nich można wymienić dodatki kodeksowe za pracę zmianową, pracę w niedzielę i święta oraz pracę w trudnych lub szkodliwych warunkach. To także dodatki przyznawane za posiadanie konkretnych kwalifikacji i znajomość języka obcego. 

Miesięczna płaca całkowita (MPC) obejmuje miesięczną płacę podstawową oraz dodatki zmienne. Dodatki zmienne, zwane też dodatkami ruchomymi, uzależnione są od efektywności i wyników danego pracownika ujętych w skali miesiąca. Dodatki te są przyznawane również za opracowanie usprawnień lub realizację założonych celów (targetów).

Wynagrodzenia przedstawiane w Raportach Płacowych występują w ujęciu miesięcznym lub rocznym. 

Wysokość wynagrodzeń uzależnionych od umowy na danym stanowisku najłatwiej jest prześledzić, korzystając z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na podstawie miesięcznej płacy podstawowej odczytać można dane zmodyfikowane o dodatki wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku. Miesięczna płaca całkowita pozwala natomiast na szczegółową analizę wynagrodzeń uzależnionych zarówno od czynników stałych, jak i zmiennych. 

Raport raportowi nie równy

Skąd jednak wiadomo, z którego raportu skorzystać? Na rynku istnieje całkiem sporo firm, oferujących usługę sporządzenia zestawienia wynagrodzeń. Aby zebrać potrzebne informacje, większość z nich przeprowadza ankiety internetowe albo bada oczekiwania kandydatów na rozmowach rekrutacyjnych. Taka metoda nie weryfikuje jednak prawdziwości wyników, nie mamy zatem gwarancji, że w ten sposób przygotowane raporty nie zawierają błędów. Nigdy nie wiadomo, czy osoba wypełniająca ankietę napisze prawdę o tym, ile zarabia. Niektórzy mogą pokusić się o podanie większej lub mniejszej kwoty, wiele osób myli też kwoty brutto z netto, do tego występuje problem z dopasowaniem stanowiska na podstawie samej nazwy. To wszystko zaburza wyniki raportu.

Dlatego też jedyną gwarantującą stuprocentową rzetelność metodą jest zebranie danych bezpośrednio od działów personalnych i z jak największej liczby firm. Taka praktyka stosowana jest w firmie manaHR. Autorska metodologia badania w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspercką wiedzą konsultantów weryfikujących dane sprawia, że otrzymujemy raport idealny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *