Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Zapoznaj się z nowym rozporządzeniem!

Przy najniższej od lat stopie bezrobocia w Polsce, rekrutacja pracowników staje się dla większości firm wielkim wyzwaniem. Dlatego też wielu pracodawców decyduje się na zatrudnianie osób spoza naszego kraju. Dzięki nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, może stać się to zdecydowanie prostsze niż do tej pory.

Zatrudnienie cudzoziemca przyjdzie łatwiej

MRPiPS planuje wprowadzić rozporządzenie, gdzie zawarta będzie konkretna klasyfikacja zawodów, które będą mogli wykonywać w naszym kraju cudzoziemcy. Wówczas interesanci nie będą musieli po uzyskanie informacji odnośnie możliwości zatrudnienia danej osoby, udawać się do starosty. Pracodawca nie będzie musiał ubiegać się też o informacje dotyczące możliwości zapełnienia braków kadrowych opierając sie o rejestr bezrobotnych, czy też przedstawiając zaświadczenie o negatywnym wyniku rekrutacji. Zaplanowano wyodrębnienie 20 grup elementarnych zawodów w oparciu o Klasyfikację Zawodów i Specjalności. Łącznie wyszczególnionych zostanie 197 zawodów. Zastosowanie tych rozwiązań według resortu cytowanego przez PAP, ma za zadanie przyspieszyć formalności związane z zatrudnieniem pracowników z zagranicy. Przy czym propozycja wynagrodzenia i ocena kwalifikacji cudzoziemców nadal będą nadzorowane przez wojewodę.

Łatwiej dla pracodawcy- trudniej dla urzędów pracy

O ile pracodawcy mają mieć mniej formalności w związku z zatrudnieniem, to urzędnicy mogą spodziewać się zwiększonej liczby utrudnień. Urzędy pracy według portalu Money.pl, mają nie mieć odpowiedniego przygotowania do obsługi pracodawców, którzy zechcą zatrudnić obcokrajowców na nowych zasadach. Firma Personnel Service, podaje iż dzieje się tak m.in. przez wydłużony proces weryfikacji oświadczeń. Zwiększyła się też liczba załączników do wniosku. Dodatkową komplikacją jest wymaganie obecności obcokrajowca przy rejestracji.

Tymczasem deficyt pracowników w polskich firmach się pogłębia, a w związku z tym stale rośnie zapotrzebowanie na kandydatów z zagranicy. Dane statystyczne pokazują, iż w roku poprzednim wpłynęło 1,8 wniosków z chęcią zatrudnienia obcokrajowca. Jest to liczba o 39% większa niżeli w roku 2016. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *